Home » Formulieren » Deelnemen

De Singlehanded is de oudste Singlehanded prestatie tocht in Nederland en wordt al sinds 1969 georganiseerd.

Het doel van de Singlehanded is om iedereen de kans te geven, zijn of haar prestatiegrens te verleggen en door uitwisseling van kennis van de deelnemers onderling de veiligheid, zeiltechniek en het plezier aan boord te vergroten. Tevens moet er zo veel mogelijk gezeild worden, dat wil zeggen dat het motor gebruik zo minimaal mogelijk moet zijn. In het verleden moesten er zelfs de havens in- en uit gezeild moest worden. Door de drukte op het water kan dat nu niet meer.  

De start van de Singlehanded is altijd op een zaterdag in oktober. Het ene jaar tijdens de noordelijke herfstvakantie en het andere jaar tijdens de zuidelijke herfstvakantie. De start is in de Flevo Marina, waar de deelnemers de nacht voor de start gratis in de kom van de meldsteiger mogen liggen. 

De Singlehanded begint om 11:00 uur met een palaver en de originele snertmaaltijd in Aan ut Water, Om 13:00 uur is de start. De deelnemers varen langs de startsteiger, waar zij een enveloppe krijgen met daarin de zeilopdrachten. De deelnemers krijgen 4 etmalen (96 uur inclusief rusttijden) de tijd om de zeilopdracht uit te voeren..

De deelnemer dient zijn geschatte zeiltijd (exclusief rust en sluistijden) per Whatsapp inclusief naam en bootnaam per Whatsapp of SMS binnen een uur na de starttijd door te geven aan het daarvoor vermelde telefoonnummer

 De deelnemers mogen zelf bepalen in welke volgorde zij de opdrachten uitvoeren en hoe zij de route gaan varen. Echter er zijn een aantal verplichte waypoints opgenomen, waarvan de deelnemers een foto moeten maken en deze dient in de eerst volgende haven verstuurt te worden naar het daarvoor vermelde telefoonnummer.

Ook hiervoor zijn punten te verdienen. Op het Wad is men verplicht de betonde geul te volgen, men hoeft niet de betonning te ronden, Als alternatief mag men over de Noordzee zeilen.

Motorgebruik

Het motor gebruik moet minimaal en deze mag pas bij het passeren van de in de vaarvoorschriften aangegeven merktekens van de sluizen en de havens gestart worden en dient ook bij de aangegeven merktekens weer uitgeschakeld te worden. (Zie ook het reglementen en de vaaraanwijzing).  

 

Punten verdeling:

Waardering:

Voor de drie snelste zeiltijden:         maximaal 1 punt  

Voor de best geschatte zeiltijden:    maximaal 4 punten (per WhatsApp of SMS binnen 1 uur na de starttijd)

Beste journaal:                               maximaal 5 punten

Beste logboek:                               maximaal 5 punten  

Controle stempels:                         maximaal 4 punten (4 punten bij alleen maar stempels)

melding ronden waypoints:              maximaal 3 punten 

 

Strafpunten:

Oneigenlijk motorgebruik:               3 punten per keer

Onjuiste route zeilen:                     3 punten

Geen solovlag voeren:                    2 punten

Geen sponsorvlag voeren:               2 punten (indien van toepassing)

Vervuiling van het water:                 5 punten

 

Met deze manier van punten verdeling, heeft iedereen de kans om te winnen.

 

Prijzen 

1e prijs voor schipper met de meeste punten:

- wisselprijs Zilveren brijlepel op plaat met jaar en naamsvermelding 

- blijvende herinnering met afbeelding schip

2e prijs 

- blijvende herinnering 

3e prijs

- blijvende herinnering

 Alle reglementair gefinishte schepen krijgen een herinnering.

Deze prijsuitreiking is op een nader te bepalen datum, gebruikelijk is de eerste zaterdag van Februari om 13.30 uur.