Home » Formulieren » Deelnemen » Korte uitleg en en Voorwaarden

 

De Singlehanded is de oudste Singlehanded prestatie tocht in Nederland en wordt al sinds 1969 georganiseerd.

Het doel van de Singlehanded is om iedereen de kans te geven, zijn of haar prestatiegrens te verleggen en door uitwisseling van kennis van de deelnemers onderling de veiligheid, zeiltechniek en het plezier aan boord te vergroten. Tevens moet er zo veel mogelijk gezeild worden, dat wil zeggen dat het motor gebruik zo minimaal mogelijk moet zijn. In het verleden moesten er zelfs de havens in- en uit gezeild moest worden. Door de drukte op het water kan dat nu niet meer.  

De start van de Singlehanded is altijd op een zaterdag in oktober. Het ene jaar tijdens de noordelijke herfstvakantie en het andere jaar tijdens de zuidelijke herfstvakantie.

De Singlehanded begint met een palaver en de originele snertmaaltijd. Om klokslag 13:00 uur dienen alle deelnemers buiten de haven te zijn. Zij ontvangen een code waarmee de zeilaanwijzing kan worden geopend. Iedere deelnemer moet, binnen een uur na de start zijn geschatte zeiltijd, via een een WhatsApp of SMS doorgeven aan de organisatie. 

 

Waardering:

 

 

Punten verdeling:

Voor de drie snelste zeiltijden: maximaal 1 punt  

Voor de best geschatte zeiltijden: maximaal 5 punten (per WhatsApp of SMS binnen 1 uur na

de starttijd)

Beste journaal:                               maximaal 4 punten

Beste logboek:                               maximaal 4 punten  

Controle stempels:                         maximaal 4 punten (4 punten bij alleen maar stempels)

Uitvoering speciale opdrachten: maximaal 3 punten  per opdracht

Inleveren onbeschadigde startkoker: 2 punten

Inleveren onbeschadigde tracker: 2 punten

 

Strafpunten:

Oneigenlijk motorgebruik: 3 punten per keer

Onjuiste route zeilen: 3 punten

Geen solovlag voeren: 2 punten

Geen sponsorvlag voeren: 2 punten

Vervuiling van het water: 5 punten

Niet inleveren startkoker: 2 punten

Niet tijdig inleveren tracker: 2 punten

 

Prijzen 

  • 1e prijs voor schipper met de meeste punten:

 wisselprijs Zilveren brijlepel op plaat met jaar en naamsvermelding en blijvende herinnering.

  • 2e prijs 

blijvende herinnering 

  • 3e prijs

blijvende herinnering

 Alle reglementair gefinishte schepen krijgen een herinnering.

 

De deelnemers mogen zelf bepalen in welke volgorde zij de opdrachten uitvoeren en hoe zij de route gaan varen. Echter er is een aantal waypoints opgenomen, waarvan de deelnemers een foto moeten maken en deze dient uiterlijk  in de eerst volgende haven verstuurt te worden. Ook hiervoor zijn punten te verdienen. Ook kan het zijn dat er een verplicht vast Rak wordt opgenomen.

 

Met deze manier van punten verdeling, heeft iedereen de kans om te winnen.

Wel is het motor gebruik minimaal en deze mag pas bij het passeren van de in de vaarvoorschriften aangegeven merktekens van de sluizen en de havens gestart worden en dient ook bij de aangegeven merktekens weer uitgeschakeld te worden. (Zie ook het reglementen en de vaaraanwijzing).