Singlehanded / Duohanded
  • De inschrijving voor oud deelnemers start op 12 November en voor nieuwe deelnemers start deze op 12 december.
  • Noteer deze datums.

Gisteravond, 13 november, is Reid de Jong, de bedenker van de Singlehanded overleden. Een man met karakter en een karakteristieke kop is heengegaan. Wij zullen steeds weer pogen om het evenement wat hij heeft bedacht zo origineel mogelijk te houden en de 45e editie welke in 2021 wordt gehouden, zal dan ook zoveel mogelijk terug grijpen op de 1e editie in 1969.

Wij wensen Cornelia veel sterkte toe met dit verlies.

 Singlehanded, Solozeilen maar niet alleen!

Duohanded, als solozeilen even niet gaat!

De "Singlehanded" is het oudste, zwaarste, maar ook leukste zeilevenement voor solozeilers.  Sinds 2019 is er ook een Duohanded.

Doel van de Singlehanded en de Duohanded is, om met minimaal motorgebruik de vaaropdracht uit te voeren.

De vaaropdracht wordt tijdens het palaver uitgereikt, maar is niet leesbaar. Om 13:00  voor de Singlehanded en om 14:00 uur, voor de duohanded, wordt er een code bekend gemaakt, waarna de deelnemers de vaaropdracht kunnen lezen. Tot de start is het dus onbekend, wat de opdracht is die de deelnemers moeten verrichten.

De Singlehanded staat bekend als het oudste, zwaarste, maar ook het leukste solo-zeilevenement van Nederland, dit geldt nu dus ook voor de Duohanded. Van de deelnemers zijn er altijd een 15 tot 30 % die de opdracht niet afmaken. Dit kan komen door slechte voorbereiding, de weersomstandigheden, een verkeerde planning of conditie van de schipper(in) of schip.

In het verleden is bewezen, dat zowel kleinere als grotere boten, maar zowel mannen als vrouwen de begeerde wisselprijs in de wacht kunnen slepen.

Deze prijs kan je winnen door goede navigatie, goed de snelheid van de boot in te kunnen schatten en het op de juiste manier bijhouden van het logboek en journaal. Veel bekende solozeilers hebben de Singlehanded gevaren en de algemene conclusie van deze zeilers is, dat de Singlehanded zwaarder is dan menige oceaan oversteek. 

Duohanded

In 20119 ging er gelijktijdig met de Singlehanded als proef een Duohanded van start, dit omdat ons steeds weer de vraag wordt gesteld waarom er geen Duohanded mogelijk is. Deze Duohanded was een succes en krijgt dus voortaan een vervolg.

De Duohanded zeilers krijgen in principe dezelfde zeilopdracht als de Singlehanded zeilers, wel zullen er enkele aanpassingen in de route zijn.

Reid de Jong, bedacht in 1969 de Singlehanded.