Singlehanded / Duohanded

Singlehanded zeilen is Solo zeilen, maar niet alleen.

De Singlehanded wordt al sinds 1969 georganiseerd, De initiator van dit evenement is de vuurtorenwachter van Workum, Reid de Jong. Reid had de bedoeling om zeilers en zeilsters ervaring te laten opdoen in boothandeling, zeemanschap en zelfredzaamheid bij te brengen. Dit door minimaal motorgebruik en hulp van buitenaf. ook het bijhouden van het logboek en het journaal vond hij een eis. Nog steeds wordt dit in de Singelehanded getracht te handhaven, al mag men nu niet meer roeiend , bomend en jagend door de sluis  en andere kunstwerken.

Wel is het motorgebruik minimaal en moeten haven zeilend worden aangedaan en mag de motor pas aan binnen de pieren. Ook moet het logboek en het journaal bij worden gehouden en is hulp van buitenaf verboden.

Aan dit unieke evenement hebben bekende zeiler en zeilsters meegedaan en moet je minimaal één keer aan hebben deelgenomen.

Sinds 2119 is er nu ook een Duohanded aan dit unieke evenement toegevoegd, Dus om ervaring op te doen in het shorthanded zeilen is de Duohanded een mooie opstap.

 

 Duohanded, als solozeilen even niet gaat!

De "Singlehanded" is het oudste, zwaarste, maar ook leukste zeilevenement voor solozeilers.  Sinds 2019 is er ook een Duohanded.

Doel van de Singlehanded en de Duohanded is, om met minimaal motorgebruik de vaaropdracht uit te voeren.

De vaaropdracht wordt tijdens het palaver uitgereikt, maar is niet leesbaar. Om 12:30  voor de Singlehanded en om 13:00 uur, voor de duohanded, wordt er een code bekend gemaakt, waarna de deelnemers de vaaropdracht kunnen lezen. Tot de start is het dus onbekend, wat de opdracht is die de deelnemers moeten verrichten.

De Singlehanded staat bekend als het oudste, zwaarste, maar ook het leukste solo-zeilevenement van Nederland, dit geldt nu dus ook voor de Duohanded. Van de deelnemers zijn er altijd een 15 tot 30 % die de opdracht niet afmaken. Dit kan komen door slechte voorbereiding, de weersomstandigheden, een verkeerde planning of conditie van de schipper(in) of schip.

In het verleden is bewezen, dat zowel kleinere als grotere boten, maar zowel mannen als vrouwen de begeerde wisselprijs in de wacht kunnen slepen.

Deze prijs kan je winnen door goede navigatie, goed de snelheid van de boot in te kunnen schatten en het op de juiste manier bijhouden van het logboek en journaal. Veel bekende solozeilers hebben de Singlehanded gevaren en de algemene conclusie van deze zeilers is, dat de Singlehanded zwaarder is dan menige oceaan oversteek. 

Duohanded

In 20119 ging er gelijktijdig met de Singlehanded als proef een Duohanded van start, dit omdat ons steeds weer de vraag wordt gesteld waarom er geen Duohanded mogelijk is. Deze Duohanded was een succes en krijgt dus voortaan een vervolg.

De Duohanded zeilers krijgen in principe dezelfde zeilopdracht als de Singlehanded zeilers, wel zullen er enkele aanpassingen in de route zijn. en is deze langer. de Duohanded zeilers mogen een rustperiode overslaan.. Ook krijgen zij een andere startcode.

Reid de Jong, bedacht in 1969 de Singlehanded.