• De inschrijving voor oud deelnemers start op 12 November en voor nieuwe deelnemers start deze op 12 december.
  • Noteer deze datums.
Home » Meedoen » Korte uitleg, voorwaarden en reglementen etc.

 

De Singlehanded is het oudste, zwaarste, maar ook leukste Singlehanded evenement in Nederland en wordt al sinds 1969 georganiseerd.

Het doel van de Singlehanded is om iedereen de kans te geven, zijn of haar prestatiegrens te verleggen en door uitwisseling van kennis van de deelnemers onderling de veiligheid, zeiltechniek en het plezier aan boord te vergroten. Tevens moet er zo veel mogelijk gezeild worden, dat wil zeggen dat het motor gebruik zo minimaal mogelijk moet zijn. In het verleden moesten er zelfs de havens in- en uit gezeild moest worden. Door de drukte op het water kan dat nu niet meer.  

De start van de Singlehanded is altijd op een zaterdag in oktober. Het ene jaar tijdens de noordelijke herfstvakantie en het andere jaar tijdens de zuidelijke herfstvakantie. De start is in de Flevo Marina, waar de deelnemers de nacht voor de start gratis in de kom van de meldsteiger mogen liggen. 

De Singlehanded begint om10:00 uur met een palaver en de originele snertmaaltijd in Aan ut Water, Om 13:00 uur is de start. De deelnemers krijgen een gesloten startkoker met zeilopdracht, om exact 13:00 uur krijgen de deelnemers een Whatsapp bericht en via de marifoon een boodschap met een code, waarna zij de zeilopdracht kunnen lezen.. De deelnemers krijgen 4 etmalen (96 uur inclusief rusttijden) de tijd om de zeilopdracht uit te voeren..

De deelnemer dient zijn geschatte zeiltijd (exclusief rust en sluistijden) inclusief naam en bootnaam per Whatsapp of SMS binnen een uur na de starttijd door te geven aan het daarvoor vermelde telefoonnummer

De deelnemers mogen zelf bepalen in welke volgorde zij de opdrachten uitvoeren en hoe zij de route welke circa 200 mijl is, gaan varen. Echter er zijn een aantal verplichte opdrachten opgenomen welke de deelnemers moeten afhandelen, hiervoor zijn punten te verdienen. Op het Wad is men verplicht de betonde geul te volgen, men hoeft niet de betonning te ronden, Als alternatief mag men over de Noordzee zeilen.

 

Het motor gebruik moet minimaal en deze mag pas bij het passeren van de in de vaarvoorschriften aangegeven merktekens van de sluizen en de havens gestart worden en dient ook bij de aangegeven merktekens weer uitgeschakeld te worden. (Zie ook het (laatste) reglement)

 

Waardering:

Puntenverdeling:

Voor de drie snelste zeiltijden   :          Deze is vervallen  

Voor de best geschatte zeiltijd :             maximaal 5 punten (per WhatsApp binnen 1 uur na

 de starttijd) Dit dient niet in de groepsapp te worden                 gedaan maar middels een normale WhatsApp naar

Elly tel. 06 41104885 Via de groepsapp wordt deze  niet meegenomen in de telling.

Beste journaal                                :         maximaal 5 punten

Beste logboek                                 :         maximaal 5 punten  

Opdrachten en oplossingen        :           maximaal 5 punten

Uitvoering speciale opdrachten:           maximaal 3 punten  per opdracht

Inleveren onbeschadigde startkoker:   2 punten

Inleveren onbeschadigde tracker:                      2 punten

Strafpunten:                                                          

Oneigenlijk motorgebruik           :           3 punten per keer

Onjuiste route zeilen                    :           3 punten

Geen klasse vlag voeren              :           2 punten

Geen sponsorvlag voeren           :           2 punten

Vervuiling van het water             :          5 punten

Niet inleveren startkoker                        :             2 punten

Niet tijdig inleveren tracker       :          2 punten

Prijzen 

  • 1e prijs voor schipper met de meeste punten:

wisselprijs Zilveren brijlepel op plaat met jaar en naamsvermelding en

blijvende herinnering

  • 2e prijs 

blijvende herinnering 

  • 3e prijs

blijvende herinnering

 

Alle reglementair gefinishte schepen krijgen een herinnering waaruit blijkt dat zij de tocht volledig en reglementair hebben uitgezeild.

Prijzen 

1e prijs voor schipper met de meeste punten:

- wisselprijs, brijlepel op plaat met jaar en naamsvermelding 

2e prijs 

- blijvende herinnering 

3e prijs

- blijvende herinnering

Mooiste foto, een afbeelding van zijn of haar boot

 Alle reglementair gefinishte schepen krijgen een herinnering.

Deze prijsuitreiking is op een nader te bepalen datum, (meestal) gebruikelijk op de 2e zaterdag van februari om 15:00 uur.  

 

Download het Reglement 

Iedere deelnemer dient een kopie van het Reglement aan boord te hebben.

 

Start en Finish gebied

Klik op de foto om deze te vergroten.