De Singlehanded is het oudste, zwaarste, maar ook leukste Singlehanded evenement in Nederland en wordt al sinds 1969 georganiseerd.

Het doel van de Singlehanded is om iedereen de kans te geven, zijn of haar prestatiegrens te verleggen en door uitwisseling van kennis van de deelnemers onderling de veiligheid, zeiltechniek en het plezier aan boord te vergroten. Tevens moet er zo veel mogelijk gezeild worden, dat wil zeggen dat het motor gebruik zo minimaal mogelijk moet zijn. In het verleden moesten er zelfs de havens in- en uit gezeild moest worden. Door de drukte op het water kan dat nu niet meer.  

De start van de Singlehanded is altijd op een zaterdag in oktober. Het ene jaar tijdens de noordelijke herfstvakantie en het andere jaar tijdens de zuidelijke herfstvakantie. De start is in de Flevo Marina, waar de deelnemers de nacht voor de start gratis in de kom van de meldsteiger mogen liggen. 

De Singlehanded begint om10:00 uur met een palaver en de originele snertmaaltijd in Aan ut Water, Om 12:30 uur is de start voor de Singlehanded zeilers en om 13:00 uur voor de Duohanded zeilers.. De deelnemers krijgen een gesloten startkoker met zeilopdracht,en op het tijdstip van de start krijgen de deelnemers een code zien op het startschip, deze code hangt aan Bakboord, waarna zij de zeilopdracht kunnen lezen.. De deelnemers krijgen 4 etmalen (96 uur inclusief rusttijden) de tijd om de zeilopdracht uit te voeren..

De deelnemer dient zijn geschatte zeiltijd (exclusief rust en sluistijden) inclusief naam en bootnaam per Whatsapp of SMS binnen een uur na de starttijd door te geven aan het daarvoor vermelde telefoonnummer

De deelnemers mogen zelf bepalen in welke volgorde zij de opdrachten uitvoeren en hoe zij de route welke circa 200 mijl is, gaan varen. Echter er zijn een aantal verplichte opdrachten opgenomen welke de deelnemers moeten afhandelen, hiervoor zijn punten te verdienen. Op het Wad is men verplicht de betonde geul te volgen, men hoeft niet de betonning te ronden, Als alternatief mag men over de Noordzee zeilen.

 

Het motor gebruik moet minimaal en deze mag pas bij het passeren van de in de vaarvoorschriften aangegeven merktekens van de sluizen en de havens gestart worden en dient ook bij de aangegeven merktekens weer uitgeschakeld te worden. (Zie voor een uitbreide versie het (laatste) reglement)