• De inschrijving voor oud deelnemers start op 12 November en voor nieuwe deelnemers start deze op 12 december.
  • Noteer deze datums.
Home » Meedoen

De Singlehanded is het oudste en leukste Singlehanded evenement in Nederland en wordt al sinds 1969 georganiseerd. Sinds 2019 is er ook een Duohanded versie.

Het doel van de Singlehanded en de Duohanded is om iedereen de kans te geven, zijn of haar prestatiegrens te verleggen en door uitwisseling van kennis van de deelnemers onderling de veiligheid, zeiltechniek en het plezier aan boord te vergroten. Tevens moet er zo veel mogelijk gezeild worden, dat wil zeggen dat het motor gebruik zo minimaal mogelijk moet zijn. In het verleden moesten er zelfs de havens in- en uit gezeild moest worden. Door de drukte op het water kan dat nu niet meer.  

De start van is altijd op een zaterdag medio oktober. De start is in de Flevo Marina, waar de deelnemers de nacht voor de start gratis in de kom van de meldsteiger mogen liggen. 

De Singlehanded begint om 10:30 uur met een palaver en de originele snertmaaltijd in "Aan ut Water". Voor de het palaver worden de bescheiden uitgedeeld. Om 12:30 is de start voor de Singlehanded zeilers en om 13:00 uur voor de Duohanded zeilers. De deelnemers krijgen een gesloten startkoker met zeilopdracht, om exact 13:00 uur krijgen de deelnemers een Whatsapp bericht met een code, waarna zij de zeilopdracht kunnen lezen. De deelnemers krijgen 4 etmalen (96 uur inclusief rusttijden) de tijd om de zeilopdracht uit te voeren..

De deelnemers dienten hun geschatte zeiltijd (exclusief rust en sluistijden) inclusief naam en bootnaam per Whatsapp binnen een uur na de starttijd door te geven aan het daarvoor vermelde telefoonnummer

 De deelnemers mogen zelf bepalen in welke volgorde zij de opdrachten uitvoeren en hoe zij de route gaan varen. Echter er zijn een aantal verplichte waypoints, havens en opdrachten opgenomen. Ook hiervoor zijn punten te verdienen. Op het Wad is men verplicht de betonde geulen te volgen, men hoeft echter niet de betonning te ronden. Als alternatief mag men over de Noordzee zeilen.

Motorgebruik

Het motor gebruik moet minimaal en deze mag pas bij het passeren van de in de vaarvoorschriften aangegeven merktekens van de sluizen en de havens gestart worden en dient ook bij de aangegeven merktekens weer uitgeschakeld te worden. (Zie ook het reglementen en de vaaraanwijzing).  

 

Punten verdeling:

Waardering:

Voor de drie snelste zeiltijden:                      vervallen  

Voor de best geschatte zeiltijden:                 maximaal 4 punten (per WhatsApp of SMS binnen 1 uur na de starttijd)

Beste journaal:                                                   maximaal 5 punten

Beste logboek:                                                   maximaal 5 punten  

Controle stempels:                                            maximaal 4 punten (4 punten bij alleen maar stempels)

melding ronden waypoints en/of selfies:      maximaal 3 punten 

 

Strafpunten:

Oneigenlijk motorgebruik:               3 punten per keer

Sleephulp                                          1 punt

Hulp van buitenaf anders dan reparatie en sleephulp: DSQ

Inkorten route of onjuiste route:      1 rak 2 punten, 2e rak 3 punten, 3e rak 4 punten, 4e  rak 5 punten etc.

Geen klassevlag voeren:                  2 punten

Geen sponsorvlag voeren:               2 punten (indien van toepassing)

Vervuiling van het water:                   5 punten

 

Met deze manier van punten verdeling, heeft iedereen de kans om te winnen.

 

Prijzen 

1e prijs voor schipper met de meeste punten:

- wisselprijs, brijlepel op plaat met jaar en naamsvermelding 

2e prijs 

- blijvende herinnering 

3e prijs

- blijvende herinnering

Mooiste foto, een afbeelding van zijn of haar boot

 Alle reglementair gefinishte schepen krijgen een herinnering.

Deze prijsuitreiking is op 29 Januari 2022 om 15:00 uur.