De Singlehanded is het oudste, zwaarste, leukste Singlehanded evenement in Nederland en wordt al sinds 1969 georganiseerd. Sinds 2019 is er ook een Duohanded versie.

Het doel van de Singlehanded en de Duohanded is om iedereen de kans te geven, zijn of haar prestatiegrens te verleggen en door uitwisseling van kennis van de deelnemers onderling de veiligheid, zeiltechniek en het plezier aan boord te vergroten. Tevens moet er zo veel mogelijk gezeild worden, dat wil zeggen dat het motor gebruik zo minimaal mogelijk moet zijn. In het verleden moesten er zelfs de havens in- en uit gezeild moest worden. Door de drukte op het water kan dat nu niet meer.  

De start van is altijd op een zaterdag medio oktober. De start is in de Flevo Marina, waar de deelnemers de nacht voor de start gratis in de kom van de meldsteiger mogen liggen. 

De Singlehanded c.q. Duohanded begint om 9.00 uur met het uitdelen van de zeilaanwijzing en de overige benodigdheden met aansluitende een palaver en de originele snertmaaltijd in "Aan ut Water". Voor de het palaver worden de bescheiden uitgedeeld. Om 12:30 is de start voor de Singlehanded zeilers en om 13:00 uur voor de Duohanded zeilers. De deelnemers krijgen een gesloten startkoker met zeilopdracht, Op respectievelijk 12.30 en 13.00 uur wordt er een code bekendgemaakt waarmee zij de startkoker kunnen openen, waarna zij de zeilopdracht kunnen lezen. De deelnemers krijgen 4 etmalen (96 uur inclusief rusttijden) de tijd om de zeilopdracht uit te voeren..

De deelnemers dienen hun geschatte zeiltijd (exclusief rust en sluistijden) inclusief naam en bootnaam per Whatsapp binnen één uur na de starttijd door te geven aan het daarvoor vermelde telefoonnummer

 De deelnemers mogen zelf bepalen in welke volgorde zij de opdrachten uitvoeren en hoe zij de route gaan varen. Echter er zijn een aantal verplichte way-points, havens en opdrachten opgenomen. Ook hiervoor zijn punten te verdienen. Op het Wad is men verplicht de betonde geulen te volgen, men hoeft echter niet de betonning te ronden. Als alternatief mag men over de Noordzee zeilen

Motorgebruik

Het motor gebruik moet minimaal en deze mag pas bij het passeren van de in de vaarvoorschriften aangegeven merktekens van de sluizen en de havens gestart worden en dient ook bij de aangegeven merktekens weer uitgeschakeld te worden.

Zie ook het reglement (kijk bij Documenten) en de gekregen vaaraanwijzing

Naar de aanmeldformulieren