Diverse aanpassingen

Gepubliceerd op 19 september 2023 om 14:24

Logboek

Door diverse verzoeken van velen hebben wij het logboek aangepast. Volgens ons is het nu overzichtelijker en het invullen vereenvoudigd. Op de website staat een handleiding hoe u het logboek moet invullen. Verder wordt het ook, stap voor stap uitgelegd in het on-line palaver.

Aanlopen havens

Voor het aanlopen van de havens zijn er door Hielko Schootstra van iedere mogelijk aan te lopen haven kaartjes gemaakt, dit met een beschrijving, hoe de havens aangelopen moeten worden.  Mogelijk is dan nu voor iedereen duidelijk waar de motor gebruikt mag worden, en waar wel of geen strafpunten worden gegeven.

On-line palaver

Het on-line pallaver staat inmiddels op de website.

Gebruik vaargeul Lelystad-Amsterdam

De vaargeul Lelystad -Amsterdam, mag je niet gebruiken als je aan het opkruisen bent. Hier zijn wij vorig jaar door RWS op aangesproken. Dus alleen oversteken om een haven te benaderen of te verlaten mag, maar meermaals oversteken tijdens het opkruisen mag niet.

Het verschil tussen Ronden en Rondjes (of vierkantjes)

Dit blijft voor sommigen moeilijk, maar het ronden van een bepaald punt of een boei is je vaart er om heen en verlegd dan de koers. Rondjes (of vierkantjes) moet geheel gesloten zijn, dus op het unt waar je begint moet je ok weer eindigen.